วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนวันที่28/9/55 ครั้งที่15

วันนี้เป็นวันเรียนคาบสุดท้าย  วันนี้ได้วิเคราะห์ข้อดี ข้อจำกัดของ Tablat ในการนำมาใช้กับเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่1


วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนวันที่14/9/55 ครั้งที่13

สัปดาห์นี้อาจารย์ติดคุมสอบรุ่นพี่จึงให้นักศึกษาเล่านิทานที่ตนเองแต่งมา โดยมีชื่่อนิทานดังนี้


บันทึกการเรียนการสอนวันที่ 7/9/55ครั้งที่13

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาที่อาจารย์ให้ออกไปนำเสนอเพลงที่แต่ละกลุ่มแต่งขึ้น โดยกลุ่มของดิฉันแต่งเพลงที่มีชื่อว่า หนึ่ง สอง สาม สี่

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนวันที่24/8/55ครั้งที่11

วันนี้ครูเปิดเพลง เกาะสมุยให้ฟัง และให้เขียนเนื้อเพลง ประโยชน์  จุดประสงค์ และฟังแล้วรู้สึกอย่างไร
เพลงเกาะสมุย(คลิกชื่อเพลงเพื่อฟังเพลง)

ซึ่งเพลงน้ดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกว่า เขาชักชวนให้ไปเที่ยวที่เกาะสมุย  มีการนำเอาดนตรีแบบเร็กเก้มาผสมผสานทำให้มีจุดเด่น บอกว่าที่เกาะสมุยมีดีอยู่หลายอย่าง เช่น หาดทรายขาว ทะเลสวย
  จากนั้นครูก็พูดถึงนิทานช้างน้อย อัลเฟรด

images/stories/alf34.jpgเรื่องย่อ
         อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร

ซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆพอใจในสิ่งที่ตนมี มีความกล้าหาญและมีน้ำใจต่อผู้อื่นและแม้ว่าเด็กๆจะแตกต่างจากผู้อื่น เด็กๆก็สามารถอยู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ คือ ให้เด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ในนิทานimages/stories/alf2.jpg

เด็กๆแสดงละครในนิทาน ร่วมกันประดิษฐ์ช้างและครูก็พาเด็กๆไปดูช้างตัวจริงที่สวนสัตว์

     images/stories/alf3.jpgimages/stories/alf5.jpg

images/stories/alf7.jpgimages/stories/alf10.jpg

images/stories/alf18.jpg  images/stories/alf19.jpg  images/stories/alf20.jpg